Skip links

Académie royale des Beaux-Arts de Bruxelles


De Académie royale des Beaux-Arts, École supérieure des Arts de la Ville de Bruxelles (ArBA-EsA) begon haar activiteiten in 1711. De academie verenigt meer dan drie eeuwen traditie met hedendaags open, inclusief onderwijs van vaak vernieuwende topkwaliteit in de Federatie Wallonië-Brussel.
Haar pedagogische project sluit aan bij dat van de Stad Brussel, haar inrichtende macht.
De school steunt op een traditie van sociale en culturele openheid en pleit op deze manier voor het neutraliteitsprincipe. Ze beoogt verantwoordelijke, tolerante burgers op te leiden door onderwijs aan te bieden dat gericht is op gelijke kansen en vrij onderzoek.
De ArBA-EsA biedt een uitgebreid onderwijs- en onderzoeksprogramma in de beeldende en visuele kunsten van het hoogste niveau, waarbij het pedagogische accent wordt gelegd op de dynamiek van overdracht, ontwikkeling en maturatie zodat studenten hun positie als kunstenaar kunnen opbouwen.
De school kan bogen een op traditie van diverse kunstpraktijken en voortdurend evoluerende onderwijsmodi. Ze biedt 17 richtingen, waarvan sommige uniek of vernieuwend zijn in Franstalig België (Espace urbain / Institut Supérieur des Arts et des Chorégraphies, Master en Pratiques de l’Exposition, Master en Pratiques de l’Édition), gecombineerd met een pedagogische aanpak op basis van het maken, de praxis en ateliers, en verankerd deze met structurerende algemene, theoretische en technische vakken.
Gedurende het volledige parcours heeft de student de mogelijkheid om kennis en vaardigheden buiten zijn hoofdtraject te onderzoeken en uit te breiden via een reeks transversale ervaringen zoals onderzoekmodules, keuze- en bijvakken …
Het werken met papier is bijzonder goed vertegenwoordigd binnen de ArBA, niet alleen met de cursus Tekenen, maar ook met de drie specifieke vakken Gravure, Lithografie en Zeefdruk en de Master Uitgeverij. Al deze disciplines leggen de nadruk op specifieke technische knowhow, waarbij openheid en porositeit naar hedendaagse technieken worden aangemoedigd, ver buiten de strakke toepassing van media en dragers. 

Praktische Informatie

Zuidstraat 144
1000 Brussel
 
arba-esa.be

Académie royale des Beaux-Arts