Skip links

Art et Marges Museum


Het Art et marges museum bevindt zich in het hartje van Brussel. Het is een museum voor outsiderkunst dat de kunst en haar grenzen in vraag stelt. 

De verzameling werd begonnen in het midden van de tachtiger jaren, met werken van autodidactische kunstenaars en personen met een mentale handicap of die opgenomen zijn in een psychiatrische instelling, en die deelnemen aan kunstateliers. Vandaag omvat zij meer dan 4.000 internationale werken die stuk voor stuk tot stand kwamen in de marge van de kunstwereld.

Drie keer per jaar worden er tijdelijke tentoonstellingen georganiseerd met kunstenaars binnen en buiten de marge, die de grenzen van de kunst aftasten en de definitie van kunst in vraag stellen.

Praktische informatie

Hoogstraat 314
1000 Bruxelles

artetmarges.be
info@artetmarges.be
+32 (0) 2 533 94 90

 

Fb @artetmarges
Ig @art_et_marges_musee_museum

Art et Marges Musée
Brussels Drawing Week

Fan art Gallery – een collectieve creatie

Brussels Drawing Week - Editie 2021

Speciaal tekenbezoek