Skip links

Fondation CAB


De artistieke activiteiten van Fondation CAB weerspiegelen Hubert Bonnet’s passie voor minimalistische kunst, startend bij diens basisbeginselen zoals geintroduceerd door het constructivisme, tot hedendaagse tendensen die zich in de minimalistische traditie inschrijven. Het programma bestaat jaarlijks uit twee grote tentoonstellingen : een expositie met de vooraanstaande minimalistische kunstenaars, en een tentoonstelling met kunstenaars die de traditie in vraag stellen of erop reageren – telkens met een focus op in-situ geproduceerde werken. Daarnaast staat Fondation CAB tevens open voor samenwerkingen onder de noemer ‘Special Projects’, waarin de dialoog aangegaan wordt met galeries, musea, curatoren en kunstenaars van over de hele wereld die zich kunnen vinden in Fondation CAB’s mission statement.

Fondation CAB

Borrensstraat 32—34 – 1050 Bruxelles

fondationcab.com

Fondation CAB
Brussels Drawing Week - Editie 2021

Nicolas Chardon, Kunstenaar in Residentie