Skip links

Fondation Thalie


Fondation Thalie werd opgericht in 2014 en heeft tot doel de hedendaagse creatie op basis van maatschappelijke thema’s te ondersteunen, bevorderen en verspreiden met het oog op overbrenging, culturele uitwisseling en het delen van kennis.
Werking
• Promotie en verspreiding van de internationale artistieke en culturele scène onder de vorm van een multidisciplinaire programmatie die de beeldende kunsten, performance en het hedendaagse denken in Brussel doorkruist.
• Productiesteun door middel van beurzen, residenties (op uitnodiging), publicaties.
• Werkcommissies, coproducties met instellingen.
• Bemiddeling / community projects.

Fondation Thalie

Buchholtzstraat 15 – 1050 Brussel

fondationthalie.org

Fondation Thalie