Skip links
Tentoonstelling

extramuros : 24/7
intramuros : 11u > 18u

De kunstenaars, Claire Andrzejczak, Sarah Smolders, Béatrice Balcou en Steve van den Bosch zullen de ontwerptekeningen van hun interventie op de gevel van de Société tentoonstellen.

09.09 > 19.09

Infos pratiques
Vanderstichelenstraat 106 – 1080 Brussel

Openingsuren
gevel : 24h/7
galerijen : donderdag tot zondag : 11h > 18h

Vrije toegang
Evenement - Brussels drawing week

Thema
Sinds het begin van de 20ste Eeuw deed het woord haar intrede in de beeldende kunst. Onder invloed van industrialisatie en automatisatie enerzijds en delegatie en interpretatie anderzijds werden woord en techniek verbonden in klassieke en nieuwe media. De tentoonstelling onderzoekt op welke manier het woord en het concept, ten dienste staat van het het beeld en de verbeelding. Onder invloed van het structuralistische en deconstructivistische gedachtengoed enerzijds en conceptuele praktijk anderzijds wordt de klassieke dichotomie tussen zichtbaar en zegbare opgeheven en de grens tussen materiel en immaterieel vervaagd. De tentoonstelling verkent de wijze waarop het woord en het concept vertaald wordt naar een zintuiglijk waarneembeer beeld – tussen horen, zien, ruiken, smaken en tasten, en legt een brug van intertextualiteit naar hypertextualiteit en van intermedia naar transmedia.

Formaat
Het formaat van de tentoonstelling is ontleend van proto-conceptueel kunstenaar Robert Barry die in 1969 bezoekers uitnodigde het lege ruimte-tijdsvlak van de tentoonstelling te contempleren onder de titel ‘During the exhibition, the gallery will be closed’. Zoals curator Jérôme Sans’ tentoonstelling ‘Shopping’ in de jaren ’90 de etalages van winkels in New York inpalmde gaat er een bijzondere aandacht uit naar Société’s plek in de straat, waar van September tot December vier lokale kunstenaars uitgenodigd worden in de vitrine en op de gevel tentoon te stellen.

Tijdens de maand september zal Claire Andrzejcak, kunstenaar die tijdens die maand op de gevel tentoonstelt, in residentie zijn bij Société. De vier kunstenaars die van september tot december op de gevel tentoonstellen, Claire Andrzejcak, Beatrice Balcou, Steve Van Den Bosch en Sarah Smolders, zullen samen in de gallerijen tentoonstellen.

September : Claire Andrzejczak https://claireandrzejczak.com
October : Beatrice Balcou https://beatricebalcou.com
November : Steve Van Den Bosch https://www.stevevandenbosch.be
December : Sarah Smolders https://www.sarahsmolders.be

Claire Andrzejczak, The Angel’s Share *
2017
Schilderij, Glas, Aquarel, Water en zeewater, Stof en Tafel
299,5 x 89,8 x 0,8 cm.

Met performances, sculpturen en installaties creëert Béatrice Balcou situaties die vernieuwende tentoonstellingsrituelen bieden en die onze manier van kijken naar en waarnemen van objecten – vooral kunstwerken – op de proef stellen. Door aandacht te besteden aan de materialiteit van het kunstwerk en het gedrag van de toeschouwer, onderzoekt ze de waargenomen waarde van kunst en de rol die onze hedendaagse levensstijl eraan toekent.

 

Béatrice Balcou, Landscape Placebo (after a work by Théophile Chauvel)
2015
Den, meranti
106.8 x 89 x 7 cm (beeld) 114 x 97 x 18 cm (box)

Met performances, sculpturen en installaties creëert Béatrice Balcou situaties die vernieuwende tentoonstellingsrituelen bieden en die onze manier van kijken naar en waarnemen van objecten – vooral kunstwerken – op de proef stellen. Door aandacht te besteden aan de materialiteit van het kunstwerk en het gedrag van de toeschouwer, onderzoekt ze de waargenomen waarde van kunst en de rol die onze hedendaagse levensstijl eraan toekent.

 

Sarah Smolders, tussenruimte
2020
relief print, olieverf
23 x 31 cm

Sarah Smolders houdt zich bezig met de condities waarin ruimte wordt gecreëerd en ervaren. Voor haar zijn deze condities zowel materieel als immaterieel, en vertrekken ze vanuit de blik en het lichaam van de toeschouwer die zich in deze ruimte beweegt – inclusief zijzelf. Sarah Smolders gebruikt schilderkunst als een taal om een dialoog aan te gaan met specifieke plaatsen. Door middel van site-specific acties en gebaren, waarbij ze de lijn bewandelt tussen materie, architectuur en schilderkunstige voorstellingen, onderzoekt ze hoe tijd, beweging, verleden en herinnering zich ruimtelijk kunnen uitdrukken.

Steve Van Den Bosch, Prescriptive (detail)
2015
Gobo slide projectie
Breedte 40 cm
Projectie afstand 800 cm

Projectie berekend op basis van de kleinste afmetingen, de grootste afstand en de scherpst mogelijke definitie.

Van den Bosch werkt met het schijnbaar uitdrukkingsloze, stilzwijgende en on-spectaculaire. Zijn vaak droge interventies, ontwikkeld vanuit het inzoomen op de grens tussen onzichtbaarheid en pure materialiteit, onderzoeken de implicaties van artistieke productie, tentoonstelling en interpretatie met een afstandelijk gevoel voor absurditeit. Door het uitwissen, verdubbelen, vervagen, omkeren of herbedraden van de elementen die het werk vormen, produceert hij situaties die hun eigen status als kunstwerken voortdurend ondermijnen.