Skip links

Société


Société is een tentoonstellingsruimte gesitueerd in de Tour & Taxi’s buurt, in de voormalige ‘Société Bruxelloise d’Électricité’, een elektriciteitsfabriek gebouwd in de jaren ’30. Het werd in 2015 opgericht door de kunstenaars Manuel Abendroth en Els Vermang die zich bezig houden met een onderzoek dat gebaseerd is op semantiek (kunst en taal), semiotiek (kunst en teken) en esthetiek (kunst en betekenis). Dit onderzoek worden benaderd met inachtneming van de huidige context, die wordt gekenmerkt door de verandering van uitdrukkingsvormen. Deze verandering op het niveau van teken en taal wordt met name veroorzaakt door de informatietechnologieën, maar heeft haar wortels in de conceptuele kunst. Binnen Societe houden ze zich dan ook bezig met het verlengde van dit onderzoek: de relatie tussen conceptuele en algoritmische kunst.

Thema

Sinds het begin van de 20ste Eeuw deed het woord haar intrede in de beeldende kunst. Onder invloed van industrialisatie en automatisatie enerzijds en delegatie en interpretatie anderzijds werden woord en techniek verbonden in klassieke en nieuwe media. De tentoonstelling onderzoekt op welke manier het woord en het concept, ten dienste staat van het het beeld en de verbeelding. Onder invloed van het structuralistische en deconstructivistische gedachtengoed enerzijds en conceptuele praktijk anderzijds wordt de klassieke dichotomie tussen zichtbaar en zegbare opgeheven en de grens tussen materiel en immaterieel vervaagd. De tentoonstelling verkent de wijze waarop het woord en het concept vertaald wordt naar een zintuiglijk waarneembeer beeld – tussen horen, zien, ruiken, smaken en tasten, en legt een brug van intertextualiteit naar hypertextualiteit en van intermedia naar transmedia.

Formaat

Het formaat van de tentoonstelling is ontleend van proto-conceptueel kunstenaar Robert Barry die in 1969 bezoekers uitnodigde het lege ruimte-tijdsvlak van de tentoonstelling te contempleren onder de titel ‘During the exhibition, the gallery will be closed’. Zoals curator Jérôme Sans’ tentoonstelling ‘Shopping’ in de jaren ’90 de etalages van winkels in New York inpalmde gaat er een bijzondere aandacht uit naar Société’s plek in de straat, waar van September tot December vier lokale kunstenaars uitgenodigd worden in de vitrine en op de gevel tentoon te stellen.

Tijdens de maand september zal Claire Andrzejcak, kunstenaar die tijdens die maand op de gevel tentoonstelt, in residentie zijn bij Société. De vier kunstenaars die van september tot december op de gevel tentoonstellen, Claire Andrzejcak, Beatrice Balcou, Steve Van Den Bosch en Sarah Smolders, zullen samen in de gallerijen tentoonstellen.

 

September : Claire Andrzejcak https://claireandrzejczak.com
October : Beatrice Balcou https://beatricebalcou.com
November : Steve Van Den Bosch https://www.stevevandenbosch.be
Décember : Sarah Smolders https://www.sarahsmolders.be

Infos pratiques

Vanderstichelenstraat 106,
1080 Brussel

 

Openingsuren
extramuros : 24h/7
intramuros : 09.09 – 12.09 + 14.09 – 19.09 : 11h > 18h

 

societe-d-electricite.com
els@lab-au.com
+32 2 219 65 55

 

Fb @societe0101
Ig @societe.brussels.official

Société - Brussels drawing week