Skip links

Tour à Plomb


Het sport- en cultureel centrum Tour à Plomb is een buurtcentrum dat bestemd is voor verschillende vormen van reflectie, expressie en creatie op zowel cultureel, sociocultureel, artistiek als sportief vlak. Het valt onder de bevoegdheid van de dienst Jeugd van de Stad Brussel.
Als wijkinfrastructuur wordt het Centrum Tour à Plomb bij voorrang ter beschikking gesteld van de Brusselaars, meer bepaald de inwoners en de georganiseerde groepen (verenigingen zonder winstoogmerk, openbare diensten en instellingen) van de Bloemenhofwijk. De wijk wordt begrensd door de kleine ring, de Antoine Dansaertstraat en de Lemonnierlaan.

Tour à Plomb

Slachthuisstraat 24 – 1000 Brussel

bruxelles.be/touraplomb